Nyhet 1

Ungdomsledarstipendium till Caroline


Nu hyllas vår ungdomsledare Caroline Eggers genom Skånes idrottsledarstipendier! Bakom stipendierna står Sparbanksstiftelserna i Skåne och RF-SISU Skåne som vill uppmärksamma ideellt arbetande idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

#skånesidrottsledare